Realizace a údržba

 

Kompletní zahradnické služby pro Prahu, Benešov a Střední Čechy

Údržba zahrady, průmyslových ploch a zeleně - nabízíme celoroční údržbu od jara do podzimu, nebo péči o zahradu v době Vaší nepřítomnosti či jednorázovou údržbu.

Jarní údržba zahrady spočívá v odstranění nadzemních odumřelých částí trvalek, přihnojení trvalkových záhonů, stromů a keřů. Doplnění mulčovací kůry, která se v zimních měsících částečně slehla a rozložila. Mezi důležitou jarní operaci patří vertikutace a hnojení trávníku a to hlavně hnojivem s vyšším obsahem dusíku, abychom podpořili regeneraci trávníku. Dále na jaře stříháme ovocné stromy, provádíme řez révy, růží apod.

Podzimní údržba zahrady spočívá v přípravě vegetace na zimní odpočinek. Choulostivé druhy rostlin se zazimovávají, kmenné tvary stromů se obalují jutou z důvodu střídání nočních a denních teplot v průběhu zimy. Tato ochrana kmenů stromů se provádí jen v prvních letech po výsadbě. Namrzající keře se obalí bílou textílií a traviny se svážou provázkem, aby nezatékala voda do středu traviny a následně nevyhníval střed rostliny. Dále při podzimní údržbě provádíme podzimní hnojení trávníku případně vertikutaci, shrabání listí, odvoz veškerého zahradního odpadu, vypouštění závlah, čištění okrasných záhonů od případných zbytků plevelů a mnoho dalších prací. 

Vertikutace je prováděna zejména kvůli odstranění zbytků pokosené trávy (travní plsti) a stařiny, širokolistých plevelů a mechu, který během vegetace vytvářejí v trávníku nepropustnou vrstvu. Tato vrstva může být i místy několik centimetrů silná a má za následek špatné pronikání vody, živin ke kořenům trav a také zabraňuje výměně plynu. Plsť vede k tvoření mělkého kořenového systému, což vede ke špatnému přijímání vody z půdy v sušším období. Při vertikutaci se rozruší vrchní vrstva substrátu, čímž dojde i k částečnému obnažení kořenových krčků trav. Následně dochází u výběžkatých druhů trav k lepšímu odnožování. Nože pracovního ústrojí pronikají do hloubky půdního profilu maximálně 5 mm. Období vhodné pro tuto operaci je jaro a podzim.

Aerifikace je velice důležitá z hlediska rozvoje kořenového systému, příjmu živin, průsaku vody, odstraňování zhutnění vegetační vrstvy, přístupu vzduchu do půdního profilu, což se následně odráží na vzhledu, celistvosti a soudržnosti travního drnu. Aerifikace také pozitivně působí na oteplování povrchu půdy, což v kombinaci se zvýšeným přístupem vzduchu ke kořenům a odnožovací uzlině trav, stimuluje růst kořenového systému a biologickou aktivitu půdy. Tento zásah, je také vhodný použít tam, kde je nevhodná půdní zrnitost nebo nevhodné složení substrátu vegetační vrstvy.

Top dressing spočívá v přidávání směsi zemin na trávníkovou plochu. Následně je tento substrát rozhrnován, tak aby se dostala k odnožovacím uzlinám trav. Jednotlivé složky, které by měli být obsaženy v substrátu jsou písek, rašelina a ornice. Hlavním účelem je vybudovat lepší strukturu půdy a lepší prostředí pro makro a mikroorganismy. Další účel tohoto zásahu je hnojení. Důsledkem aplikace top dressingu se podporuje odnožování trav, čímž dochází k houstnutí trávníku. Vylepšujeme půdní povrch a tím dochází k lepšímu rozkladu plstnaté vrstvy a zlepšujeme odolnost k suchu. Také zlepšujeme odvádění přebytečné vody v těžkých půdách, zvlášť když předchází provzdušnění půdy. Před aplikací organické hmoty, je vhodné trávník pokosit, udělat vertikutaci, aby se organická hmota dostala až k odnožovacím uzlinám a vhodné je také udělat aerifikaci, díky níž se aplikovaný substrát dostane hlouběji ke kořenům.

Hnojení trávníku je důležitým předpokladem kvalitního travního drnu, vytrvalosti a odolnosti vůči chorobám a stresu. Zanedbávání tohoto základního ošetření, vede ke změně botanického složení trávníku. Kulturní trávníkové druhy ustupují odolnějším plevelům, dochází k řídnutí travního drnu, špatnému přezimování a v neposlední řadě špatnému vzhledu. V důsledku hnojení, trávy tvoří nové odnože, tudíž je trávník hustší a rychleji regeneruje a zapojuje se.

Odplevelování - dáváme přednost ručnímu pletí, než používání totálních herbicidů. Je to sice namáhavější, ale nedochází ke vzniku reziduí po herbicidech, výsledek je vidět ihned a částečně provzdušňujeme půdu v okolí rostliny. Avšak při kypření půdy dochází k vyzvedávání nových semen plevelů, které začnou klíčit.

Pokládání netkané textilie (mulčování) - aplikací netkané textilie zlepšujeme půdní podmínky pro kořenový systém z hlediska vláhových podmínek. Dále nám textilie zabraňuje prorůstání plevelů. Je důležité zvážit, u jakých dřevin se mulčování provádí a v jakých podmínkách se rostliny nachází. Ne vždy může být mulčování pozitivní.

Tvarování živých plotů - pokud chceme dosáhnout hladké stěny z živého plotu je důležitý pravidelný řez. Tento řez je vhodné provádět během vegetačního období tzn. od jara do podzimu. Obvykle se provádí u živých plotů 1 - 2 řezy za sezónu. Toto však neplatí pro všechny dřeviny. Například u buxusu čím častěji tvarujeme, tím je keř hustší.

Zakládání živých plotů - při realizaci živého plotu je důležité zpracování půdy a dodat do půdy dostatek živin, jelikož stromy v živém plotu se sázejí blízko sebe a navzájem si konkurují. Vzdálenost jednotlivých rostlin se volí podle druhu živého plotu. Výsadba rostlin může být v jedné řadě a nebo ve trojsponu. Vhodných rostlin pro tento účel je opravdu hodně a je na člověku zda si zvolí stálezelený, opadavý, listnatý, jehličnatý, kvetoucí apod. Řez po výsadbě je individuální dle druhu.

Řez keřů vyžadující jarní zmlazení - u některých skupin okrasných keřů, je nutné provádět tzv. jarní zmlazení, které je důležité pro bohaté kvetení a pěkný vzhled. Jarní řez zejména vyžadují keře, které kvetou v letních měsících na nových letorostech. Do této skupiny patří například tavolníky, ořechoplodce, třezalky, perovskie, plaménky apod. Řez se provádí cca 20 cm nad zemí v jedné výšce.

 

V případě jakéhokoli dotazu, nás neváhejte prosím kontaktovat zde

Ukázky realizací